wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Polityka prywatności
Kontakt
 • MiAmore - Ewa Kuder
  NIP: 668-140-72-88
 • E-mail:pracownia.miamore@wp.pl
 • Telefon783 701 958
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
„Mi Amore”
ADMINISTARTOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mi Amore Ewa Kuder z siedzibą w Bogdałowie 29, 62 – 720 Brudzew, NIP 6681407288, REGON 311179030.
 2. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy Państwa do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: pracownia.miamore@wp.pl
 3. Na wskazany adres można również przesyłać żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.
 4. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie Klienta. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.
 5. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jednocześnie może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.
 6. Jeżeli wyraziliście Państwo dodatkową zgodę na używanie przez  nas plików cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Państwa aktywności w Internecie mogą być również nasi zaufani partnerzy.

POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych w następujący sposób:
  • poprzez dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym przez Klienta;
  • poprzez rejestrację Konta Klienta;
  • poprzez zamieszczenie opinii o produkcie;
  • poprzez wprowadzenie komentarza na Stronie Internetowej;
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail;
  • poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
  • poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.
 3.  Zapewniamy, że pozyskane od Państwa dane osobowe są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa i stan wiedzy technicznej w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te zostały zebrane.
 5. Informujemy, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową lub Klienta lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji.
 6. Podanie danych osobowych przez Osobę Odwiedzającą lub Klienta Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji Konta Klienta lub skorzystania z formularzy kontaktowych).
 7. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Osobą Odwiedzającą lub Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego skorzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, np. brak możliwości złożenia zamówienia.
 8. Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:
  1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO; zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przed jej zawarciem.
  2. Obsługa Konta Klienta - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przed jej zawarciem.
  3. Prowadzenie statystyk - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; zbieranieinformacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
  4. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, reklamacji oraz innych wniosków - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO; udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich oraz obrona przez nimi.
  5. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
  6. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym profilowanie - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail, prezentowanie reklam, dostosowywanie rabatów i promocji.
  7. Zamieszczenie opinii lub komentarza przez użytkownika Strony - art. 6 ust. 1 lit. a RODO; nawiązanie dialogu z użytkownikiem badanie opinii konsumentów.
  8. Archiwizacja dokumentów sprzedażowych - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO; wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.
  9. W przypadku pełnoletniego Klienta lub pełnoletniej Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym Sklepie Internetowym (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

KONTO KLIENTA

Zakładając Konto Klienta na naszej Stronie Internetowej przekazują nam Państwo swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jest to dobrowolne, lecz niezbędne w celu skutecznego zarejestrowania Konta Klienta.
Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Klienta, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z chęci jego założenia.
Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Klienta, chyba że wcześniej poproszą Państwo  o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie wszystkich danych z bazy.
W każdej chwili mogą Państwo sprostować swoje dane przypisane do Konta Klienta, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych,  zawartych w art. 20 RODO.

KONTAKT E-MAILOWY

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt.
Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z chęci skontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

OPINIE

Jeżeli chcą Państwo dodać swoją opinię o produkcie na naszej stronie, należy wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać opinię. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia procesu zamieszczenia opinii, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z chęci jej umieszczenia na Stronie Internetowej.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania opinii na blogu, chyba że wcześniej poproszą Państwo o usunięcie opinii, co spowoduje usunięcie wszystkich danych z bazy.
W każdej chwili mogą Państwo sprostować swoje dane przypisane do opinii, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych,  zawartych w art. 20 RODO.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  • dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Klienta, składaniu zamówień w Sklepie Internetowym, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Konta Klienta;
  • dane osobowe podane w celu zamieszczenia opinii o produkcie: imię i nazwisko, adres e-mail;
  • dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach: : imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania ( ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj );
  • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 2. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:
  1. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy,  ZUS, GIODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora);
  2. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności, którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna;
  3. Ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy.
 3. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. 
 4. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także np. w przypadku Google Analytics siedzibę poza terytorium EOG. W związku z treścią orzeczenia TSUE Schrems II (C-311/18), mamy włączoną anonimizację Państwa numerów IP – nie przekazujemy tych danych do USA.  Pozostałe dane przesyłane do Google nie mają cech danych osobowych, tj. nie można na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.
 2. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okresy wskazane poniżej:
  1. dane powiązane z procedurą sprzedaży – 5 lat;
  2. dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta – 5 lat;
  3. dane dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej wycofania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu, do czasu wniesienia sprzeciwu;
  4. dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail - przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności;
  5. dane zawarte w komentarzach - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu  do czasu wniesienia sprzeciwu;
  6. dane zawarte w opiniach - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej wycofania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu  do czasu wniesienia sprzeciwu;
  7. Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami - do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu).
 3. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

UPRAWNIENIA, UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 15 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownika ma prawo:

 1. Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
 2. Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania swoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
 3. Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstawy do tego, aby Administrator przetwarzał jego dane może on żądać, abyśmy je usunęli. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. Wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 2. Dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
 4. Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Sklepu Internetowego, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane Administrator zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator ma nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żeby je usunął bo są jemu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika;
 2. Gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. Gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których Administrator je zebrał lub wykorzystywał, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które Administrator realizuje, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Administrator usunie dane Użytkownika, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, swoje dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie swojej zgody. Użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Użytkownik ma prawo zgłaszać do nas  skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzaniejego danych osobowych jest niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
Użytkownik może zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres Bogdałów 29, 62 – 720 Brudzew
W przypadku zgłoszenia, dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli będziemy zobowiązani przechowywać dane na podstawie przepisu prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY,
POLITYKA COOKIES

 1. Nasza Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Sklepu Internetowego, jak i Osób Odwiedzających Sklep Internetowy, czyli użytkowników, którzy przeglądają zawartość Sklepu Internetowego, ale nie dokonują zakupów.
 2. Strona Internetowa korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym, poszczególne zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzeń użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.
 4. Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.
 5. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
 6. Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlania reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.
 7. Wybrane pliki cookies przetwarzają Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszej Stronie Internetowej odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania Strony, dostosowania Strony Internetowej do preferencji Osoby Odwiedzające i Klienta, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych i łączenia z mediami społecznościowymi będzie Państwa dodatkowa zgoda, wyrażona poprzez dokonanie wyboru i zaznaczenie checkboxa podczas procesu wyrażania zgody na cookies.
 8. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 9. Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie odwiedzającej lub Klientowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, czy konkretnym adresem e-mail - a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:
Niezbędność do realizacji usługi:

 1. Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać, gdyż bez nich nie moglibyśmy świadczyć wielu usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną.
 2. Funkcjonalne - są ważne dla działania strony internetowej:
  1. służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
  2. służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  3. służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 3. Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.

Czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 • Cookies sesyjne (sessioncookies) - „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.
 • Cookies stałe (persistentcookies) - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.

Cel jakiemu służą:

 1. Konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
 2. Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
 3. Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
 4. Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
 5. Procesy- umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.
 6. Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.
 7. Lokalizacja- umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
 8. Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 9. Strona Internatowa korzysta z profilowania. Dzięki cookies stosowanym w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami osoby odwiedzającej - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie osobom odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowania dla pełnoletnich osób odwiedzających, którzy się na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.
 10. Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 11. Uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi.
 12. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:

Chrome
Firefox
Safari
Edge
Internet Explorer
Opera
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsze zasady Polityki prywatności obowiązują od dnia 01.12.2020 r.
 2. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:
  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
  2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl